Denas - elektroatunpunktura

DiaDENS to seria aparatów do leczenia i rehabilitacji,produkowana przez rosyjska korporacje DENASMS.Aparaty powstały w efekcie połączenia osiągnięć współczesnej elektroniki z metodami tradycyjnej medycyny chińskiej. Aparaty posiadają atest Unii Europejskiej.

Elektroterapeutyczny aparat DiaDens jest przeznaczony do oddziaływania na obszar bólu, miejsca uszkodzenia, odruchotwórcze obszary i punkty aktu punktowe ciała, małżowin usznych, dłoni i stóp. Zaleca się używać aparat w kompleksowym leczeniu chorób związanych z bólem i jego ekwiwalentami (parestezją swędzeniem,skurczami), do likwidacji bólu pooperacyjnego i pourazowego, mięśniowego zmęczenia polepszenia mikro cyrkulacji i trofiki tkanek, leczenia dysfunkcji w szerokim spektrum patologii.

Aparat wytwarza impulsy elektryczne, które swoim kształtem przypominają naturalne sygnały  elektryczne w żywym organizmie. Kształt tych impulsów zmienia się w zależności od wartości oporności elektrycznej skóry.